75 722 25 50 | Warszawska 2C, 59-800 Lubań

Stacja Kontroli Pojazdów

Badania techniczne pojazdów należy przeprowadzać przed upływem ważności wpisu umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o czym mówi art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

Stacja jest wyposażona w wysokiej klasy urządzenia kontrolne. Przyrządy i urządzenia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów posiadają aktualne certyfikaty oraz poddawane są okresowym przeglądom. Patronat Instytutu Transportu Samochodowego nad naszą stacją zapewnia stały, wysoki poziom wiedzy i umiejętności naszych diagnostów.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie okresowych i dodatkowych badań technicznych:

  • samochody o masie do 3,5t
  • motocykle
  • motorowery
  • ciągniki rolnicze do 3,5 t
  • pojazdy zasilane gazem
  • pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą
  • pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego
  • pojazdy skierowane przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu

JANUSZ ADAMISZYN

Diagnosta
Tel. 506 414 152

Tel. 75 7222550 wew 21